Property Syariah Bekasi

Property syariah Bekasi sudah semakin banyak tersedia di Kota Bekasi, namun yang perlu diperhatikan disini bagi pembeli adalah pentingnya untuk mengetahui dengan pasti apakah property yang ditawarkan tersebut adalah benar-benar syariah. Karena jangan sampai slogan syariah yang digunakan hanyalah sebagai penarik minat pembeli saja untuk memiliki property. Karena diluaran sana banyak sekali sebenarnya property syariah yang mengatasnamakan syariah namun modal dalam pembangunan tetap berasal dari Bank. Begitupun juga dalam pembiayaanya beberapa developer yang “nakal” malah menawarkan Bank dalam system pembiayaanya kepada pembeli ataupun peminat property syariah.

property syariah bekasiDalam hal Bank Konvensional ataupun Bank Syariah yang membiayainya pun berarti tetap property yang di jual belum 100% syariah, dan kita sebagai umat muslim sebaiknya dan seharusnya perlu menghindarinya. Hal ini disebabkan Bank Konvensional dan juga Bank Syariah di Indonesia tetap menggunakan system riba. Untuk transaksi kepemilikan property syariah Bekasi ada beberapa slogan yang selalu dibawa dalam konsepnya yaitu Tanpa Riba, Tanpa Bank Tanpa BI Checking, Tanpa Sita, Tanpa Denda, Tanpa Asuransi dan Tanpa Akad Bermasalah. Hal ini sangat bertolak belakang dari kepemilikan rumah secara konvensional yang banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat terutama terkait dengan RIBA.

Berikut beberapa ayat yang didalam Al-quran yang melarang adanya praktek riba bukan hanya dalam kepemilikan property syariah Bekasi tetapi dalam hal lain juga. Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) Penyakit Gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275). Secara etimologi, riba berarti tambahan (Al Fadhl Waz Ziyadah). (Lihat Al Mu’jam Al Wasith, 350 dan Al Misbah Al Muniir, 3/345). Juga riba dapat berarti bertambah dan tumbuh (Zaada Wa Namaa). (Lihat Al Qomus Al Muhith, 3/423). Atau bahasa sederhananya, RIBA adalah pengembalian yang dilebihkan.

Di dalam website ini kami hanya menawarkan property syariah Bekasi yang 100% syariah dan bukan hanya berkedok syariah. Hal ini dikarenakan rumah syariah yang di pasarkan pada website ini adalah berasal dari developer-developer property syariah yang tergabung dalam Komunitas Developer Property Syariah yang sudah terverifikasi oleh DPS (Developer Property Syariah) yang insyaAllah 100% bebas riba.

Untuk Pertanyaan dan Pemesanan Perumahan Syariah Bekasi silahkan menghubungi kami via:

SMS/Whatsapp : 0812-2059-6095
Email : cs@perumahansyariah.web.id 

atau silahkan isi form dibawah ini.

Nama Anda (perlu diisi)

Email Anda (perlu diisi)

No Handphone (perlu diisi)

Tentang Apa

Pesan Anda

Masukkan Kode Dibawah ini :
captcha